Geneeskruid

Natuurlijke geneeswijzen

Voor kinderen

Als je kind niet lekker in zijn vel zit of als het last heeft van lichamelijke klachten dan kun je daarmee bij mij als natuurgeneeskundig therapeut terecht. Tijdens een eerste bezoek kijk ik of ik zelf met deze klachten aan de slag kan of dat ik toch door moet verwijzen naar de huisarts. Als ik ermee aan het werk kan dan breng ik de problematiek in kaart door middel van een gesprek met ouder en kind of met het kind alleen (hangt van de leeftijd en omstandigheden af) en ik kan zo nodig wat natuurgeneeskundige onderzoeken doen. Vaak laat ik het kind een of meerdere tekeningen maken waar ik ook wat informatie uit kan halen.
Uit wat ik ontdekt heb kom ik tot een behandelplan en dat kan ik dan een week later met ouder en kind bespreken. Ik leg uit wat er volgens mij aan de hand is en ik geef aan wat ik wil gaan doen om de klachten te doen verminderen en hoeveel tijd/afspraken ik daarvoor denk nodig te hebben. Als de ouder(s) accoord zijn dan gaat de eigenlijke behandeling van start.

hoogsensitiviteit
In deze tijd zijn er steeds meer (hoog)gevoelige kinderen. Hoogsensitieve personen nemen meer subtiele informatie op dan gemiddeld waardoor ze eerder overprikkeld zijn en zichzelf niet prettig voelen. Kinderen die hooggevoelig zijn kunnen zich zeer bewust zijn van hun denken, voelen en handelen. Van al dat bewustzijn kunnen ze heel vermoeid raken. Zo zijn ze slechter gegrond en verliezen makkelijker het contact met hun lichaam en de realiteit. ook kunnen ze daardoor last krijgen van bv angsten of slapeloosheid.

Je kunt helpen door het kind regelmatig te masseren. Massages laten je beter in je lijf komen en ontspannen en dat geeft een gevoel van stevigheid en gronding. Ook voelt een kind zo letterlijk wat zijn grenzen zijn. Een hoog gevoelig persoon is vaak ‘onbegrensd’, (ook wel een groot energieveld of aura genoemd) en daardoor extra gevoelig voor de externe prikkels. Grenzen (h)erkennen en aangeven vinden zij moeilijk.

Ik kan hierbij helpen door het kind een aantal keer te masseren en samen te zoeken naar een etherische olie of een combinatie van oliën die goed op hem of haar is afgestemd en waar ik een persoonlijke massage olie van kan samenstellen. De ouder of het kind zelf kan dan bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan de buik of voeten daarmee inwrijven. Deze terugkrende aandacht voor het lichaam in combinatie met de speciaal uitgezochte etherische olie helpt het kind om de drukke dag los te laten.
Ook kan ik de ouder een aantal massagegrepen aanleren zodat die de massages ook thuis kan geven.

Ik werk met zowel de Bachbloesems als de Nederlandse bloesemremedies; het gebruiken van een bloesemremedie kan een kind een steuntje in de rug geven tijdens de processen die het door maakt.

Ook kan ik op voedingsgebied kijken of er iets aangepast kan worden om het kind zich beter te laten voelen.

Daarnaast heeft de natuurgeneeskunde nog veel meer middelen die ingezet kunnen worden om te helpen zoals kruiden, voetenbaden, oefeningen etc.

Lees verder:

Hondsroos