Geneeskruid

Natuurlijke geneeswijzen

Tarieven

Prijzen
Voor een natuurgeneeskundig consult breng ik 60 euro per uur in rekening. Het eerste consult duurt meestal 1,5 uur, vervolgconsulten kunnen 30 minuten tot een uur zijn. Telefonische vervolgconsulten zijn ook mogelijk en hierbij houd ik dezelfde uurprijs aan. Bij huisbezoeken breng ik daarnaast ook de reistijd in rekening. De tijd die ik nodig heb om een behandelplan te schrijven, breng ik niet apart in rekening.

  • eerste consult 1,5 uur: 90 euro
  • vervolgconsult 1 uur: 60 euro
  • vervolgconsult 30 min: 30 euro
  • massage 45 min: 45 euro
  • telefonisch consult 15 min: 15 euro
  • Reiskosten in overleg

Algemene zaken en regels

  • Tijdens, of na het consult ontvangt u een rekening. Deze dient binnen 3 weken te worden voldaan.
  • Indien u een afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt, wordt 75% van het consult in rekening gebracht.
  • Telefonisch ben ik altijd bereikbaar tussen 8.45 en 9.10 op werkdagen. Buiten die tijden kan er een boodschap achter gelaten worden op de voicemail en dan bel ik zo snel mogelijk terug.

Daarnaast  is het mogelijk om contact op te nemen via het contactformulier.

Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze beroepsverenigingen staan garant voor de kwaliteit van de erbij aangesloten therapeuten. Jaarlijks moeten er een minimaal aantal geaccrediteerde nascholingsdagen gevolgd worden om de kennis op natuurgeneeskundig en algemeen medisch vlak actueel te houden.

Doordat ik ben aangesloten bij deze verenigingen worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van welke aanvullende verzekering er door u afgesloten is. Kijk op de volgende sites voor een overzicht van ziektekostenverzekeraars en hun vergoedingen:

Valeriaan