Geneeskruid

Natuurlijke geneeswijzen

Natuurgeneeskunde algemeen

Wat houdt natuurgeneeskunde in?
Onder algemene natuurgeneeskundige behandelingsvormen versta ik onder andere:

  • een reinigingskuur met leem
  • plaatselijke compressen of pakkingen
  • oorkaarsen
  • moxa
  • hydrotherapie zoals wisseldouches of voetenbaden
  • ademhalingsoefeningen
  • lichamelijke beweging
  • een advies zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek

Het is onmogelijk een volledige opsomming te geven van wat een algemeen natuurgeneeskundige behandeling of wat een natuurgeneeskundig advies zou kunnen zijn. Zo’n advies is gebaseerd op wat er nodig is bij een bepaalde persoon in een specifieke situatie.

Als voorbeeld: iemand kreeg als advies om een week lang precies te gaan eten wat en hoeveel ze wilde. Dit heeft ze gedaan en het had enorm veel invloed op haar eetgedrag maar werkte ook door op andere gebieden van haar leven. Ze werd zich ervan bewust dat ze al een hele tijd alleen maar bezig was geweest met wat anderen nodig hadden en dat ze haar eigen behoeften daarbij had genegeerd. Door een week lang haar eigen behoeften wat eten betreft te volgen is er een proces op gang gebracht wat uiteindelijk een gezondere situatie voor haar opleverde. Hetzelfde advies zou bij iemand anders misschien geen enkel effect hebben.

Aangrijpingspunt
De kunst voor de natuurgeneeskundige is om precies dat te vinden waar de ander iets mee kan en wat maakt dat er dingen in gang gezet worden in de juiste richting.

Lees verder:

Toverhazelaar