Geneeskruid

Natuurlijke geneeswijzen

Voor wie en waarom?

Natuurgeneeskunde, voor wie en waarom?
Natuurgeneeskunde is voor iedereen geschikt. Met veel klachten kun je bij een natuurgeneeskundige terecht. Een natuurgeneeskundig therapeut gaat op zoek naar de oorzaak van de symptomen en heeft een holistische aanpak.

Holistisch?
In de natuurgeneeskunde gaat het om de hele mens. Daarom worden binnen de natuurgeneeskunde de klachten die iemand heeft niet als op zichzelf staand beschouwd. Er wordt gekeken naar hoe verschillende aspecten eventueel samenhangen. Met de hele mens wordt bedoeld dat alle zaken die een rol kunnen spelen bekeken worden: het lichaam, de geest, het mentale, de emotie, het energieniveau, de persoonlijke voorgeschiedenis, de aanleg vanuit de familie, de voeding, de leefgewoonten etc. Zo kan een keelpijn te maken hebben met de bouw van het lichaam, met hoe je ermee omgaat (stemgebruik, verkeerde voeding, roken etc.), met de omgeving (tocht, schimmels). De pijn kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld angst of het niet uiten van gevoelens.

Het doel
Het doel van de natuurgeneeskunde is een verbetering van de algehele toestand van de gezondheid. Niet alleen de kwaal wordt aangepakt maar de oorzaak van de ziekte wordt gezocht en aangepakt. Tijdens de therapie is het een belangrijk doel om te ontdekken waarom nu juist deze bepaalde klachten zijn ontstaan.
De natuurgeneeskundige aanpak hangt af van de persoon die met de klacht komt. Voor dezelfde klacht zijn verschillende aanpakken mogelijk; bij de een zal een voedingsadvies veel doen terwijl bij de ander een kruid helpt, de derde zal baat hebben bij massages en het bijhouden van een dagboek.

De basis van de natuurgeneeskunde is dat het natuurlijke genezende vermogen van het eigen lichaam wordt aangesproken om genezing in gang te zetten. Een klein wondje groeit ‘vanzelf’ weer dicht en bij een goede vitaliteit rekent het lichaam zelf af met virussen en bacteriën. Het doel van de natuurgeneeskundige behandeling is om het zelfgenezend vermogen van het individu aan te spreken. Als dit op de juiste manier gebeurt, dan zal herstel van de balans in het lichaam en de geest volgen.

Onbalans
De klacht die iemand heeft is vaak de manier waarop het lichaam van deze persoon zijn onbalans laat zien.

Bij de ene mens zal bij stress de maag opspelen, bij de ander ontstaat er juist hoofdpijn en weer een ander krijgt verstoppingsproblemen of huiduitslag. In de natuurgeneeskunde is een klacht alleen te begrijpen vanuit de totale mens en ligt de oplossing voor de klacht niet in het wegwerken van de symptomen maar in het zoeken naar de eigenlijke oorzaak ervan. De oorzaak wordt vervolgens aangepakt door middel van de op de persoon afgestemde behandeling.
Door zo te werk te gaan voorkom je dat een ziektebeeld telkens weer in dezelfde of een andere vorm terug komt. Vaak is er wel iets meer geduld en eigen inzet nodig bij een natuurgeneeskundige behandeling.

Wanneer?
Vanzelfsprekend is de ernst van de klachten heel belangrijk. Als er een vermoeden is van een ernstige ziekte dan wordt u direct doorverwezen naar de reguliere zorg maar gelijktijdig kan de natuurgeneeskunde vaak ook naast de reguliere zorg ondersteuning bieden.

Meer tijd
In behandeling zijn bij een natuurgeneeskundig therapeut heeft als belangrijk voordeel dat er tijd is voor je verhaal en je vragen.

Lees verder:

Nagelkruid